Create a .htaccess file

Zamezení přístupu k souborům

Doporučujeme použít příkaz "Deny" pokud nemáte jiný důvod.

Autorizace

KROK 1 Vytvořte .htpasswd

Jméno
Heslo slov
 
.htpasswd
Vytvořte soubor s názvem ".htpasswd" a vložte do něj tento řádek.

KROK 2 Zadejte absolutní cestu k souboru .htpasswd (např. /home/web/soukrome/.htpasswd)

Chybové stránky

Zadejte URL adresy nebo cesty

400 Bad Request
401 Auth Req'd
402 Payment Req'd
403 Forbidden
404 Not Found
405 Method Not Allowed
406 Not Acceptable
407 Proxy Auth Repid
408 Request Time Out
409 Conficting Request
410 Gone
411 Content Len Req'd
412 Precondition Failed
413 Entity Too Long
414 URI Too Long
500 Int, Server Error
501 Not Implemented
502 Bad Gateway
503 Service Unavailable
504 Gateway Timeout
505 HTTP Ver Not Sup...

Výchozí stránka

Zadejte název souboru (např. index.html)Nastavení WWW

Přesměrování

Zadejte cestu stránky "Z" a URL adresu "Do"

301 Moved Permanently

 • Z:  Do: 
 • Z:  Do: 
 • Z:  Do: 

302 Moved Temporarily

 • Z:  Do: 
 • Z:  Do: 
 • Z:  Do: 

Přístupová oprávnění

Zadejte povolené adresy

 • OK: 
 • OK: 
 • OK: 
 • OK: 
 • OK: 
 • OK: 
 • OK: 
 • OK: 

Zadejte zablokované adresy

 • NG: 
 • NG: 
 • NG: 
 • NG: 
 • NG: 
 • NG: 
 • NG: 
 • NG: 

Zkopírujte tento text do souboru .htaccess